Meer Weten
 
  Partners
 
 • Gratis Autonavigatie
 • Snel geld lenen
 • Anoniem Surfen
 •  
    Aanbevolen Sites

  Business Consultancy


  Wat is business consultancy?

  Business consultancy is van toepassing op een zeer breed gebied, waar bedrijven en organisaties op verschillende manieren gebruik van kunnen maken. Business consultancy kan uitgelegd worden als het verlenen van diensten op het gebied van advies en het implementeren van projecten. De doelstelling van deze vorm van consultancy is gericht op het verbeteren van de effectiviteit van verschillende processen. Tot de processen, die voor verbetering in aanmerking komen en waar de business consultant een rol in speelt, behoren onder meer de bedrijfsstrategie, operationele processen en de bedrijfsvoering. Er zijn dan ook meerdere vormen van business consultancy, die nader gespecificeerd kunnen worden en binnen een afgebakend beroepsgebied worden uitgevoerd.


  Het belang van business consultancy

  Een business consultant of bedrijfsadviseur kan veel voor een bedrijf betekenen. De bedrijfs consultants beschikken over een grote kennis en expertise en kunnen heel gericht adviezen verstrekken en bovendien het advies ook daadwerkelijk implementeren in het bedrijf. Een business consultant is erop gericht om te adviseren over het uitvoeren van de bedrijfsstrategie. Dit is ook de reden waarom deze vorm van consultancy een breed gebied kent en dus van belang is, want de business consultant heeft niet alleen te maken met de processen maar ook met de bedrijfsvoering en de mensen, die er bij betrokken zijn.

  Het voordeel van het inschakelen van een bedrijfsadviseur is dat deze een objectieve kijk heeft op de bedrijfssituatie en niet emotioneel betrokken is bij de bedrijfsvoering. Bovendien kan een business consultant uitstekend ingezet worden om het organisatie risico en persoonlijk risico binnen het bedrijf te reduceren.


  Diverse business consultants

  Business consultancy kan in meerdere vormen onderscheiden worden, zodat er over een specifiek gebied van consultancy gesproken kan worden. Een van de vormen, die heel specifiek op een bepaald gebied is gericht, is juridische consultancy, maar dat geldt ook voor forex consultancy en niet te vergeten voor ict consultancy en financiële consultancy, die elk afzonderlijk verder op deze website zullen worden behandeld. De consulting business is dan ook heel divers en de bedrijven, die deze dienstverlening aanbieden verschillen onderling ook weer op het gebied van expertise, bedrijfsgrootte en de wijze van aanpak Het maakt bijvoorbeeld niet uit of het gaat om een supermarktketen of een online casino, alle bedrijven hebben belang bij de juiste bedrijfsvoering. Grote internationale bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van business consultancy met een eigen expertisegebied zijn onder meer:

  • Mc Kensey

  • Accenture

  • A.T. Kearny

  • Deloitte

  • Capgemini

  fantasieboek humormakers de redding uit het heelal
  Copyright © www.business-spectrum.com. All Rights Reserved.
  | Site Index Add Bookmark