Meer Weten
 
  Partners
 
 
  Aanbevolen Sites

ICT consultancy

Ict consultancy is een specifieke vorm van consultancy dat in de huidige tijd onmisbaar is voor bedrijven en organisaties. It consulting is niet alleen van toepassing voor grote multinationals, maar kan ook juist belangrijk zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

Er zal hier verder eerst aandacht worden besteed aan het begrip it consulting en wat een it business consultant voor een bedrijf of organisatie kan betekenen. Daarna zullen er nog enkele voorbeelden van bedrijven worden gegeven, die werkzaam zijn in de it business consultancy.


Wat is ICT consultancy?

It consulting komt er in het kort op neer dat het gericht is op het geven van advies aan bedrijven en organisaties over het gebruik van informatie technologie, waarbij it business consultants onder meer systemen in het bedrijf kunnen implementeren. Er kan ook heel gericht advies worden gegeven om ingewikkelde ict vraagstukken op te lossen. Een ict adviesbureau kan verschillende diensten verlenen zoals het adviseren bij de keuze voor software en hardware, maar ook bij het ontwikkelen en implementeren van informatieplanning en het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse. Er is vaak sprake van een overlapping tussen de werkzaamheden op het gebied van it consulting en management consulting.


Het belang van IT consulting

Elk bedrijf en organisatie is gebaat bij een gestroomlijnde bedrijfsvoering, waarvan de ict planning en ict advies belangrijke basiselementen zijn om dit te kunnen realiseren. In een doorsnee bedrijf is onvoldoende technologische kennis in huis, om uitvoering te geven aan de it planning.

Bij gebrek aan deze kennis en ervaring kan de hulp worden ingeroepen van een ict business consultant, die aan de hand van de voorkeuren en wensen een gericht advies kan geven en daarbij afhankelijk van de wens van het bedrijf of organisatie er ook uitvoering aan kan geven en het systeem kan onderhouden.

IT consulting bedrijven

In Nederland zijn er verschillende it consulting bedrijven, die gespecialiseerde it business consultants in dienst hebben, maar internationaal gezien zijn er ook grote bedrijven, die een wereldwijde dekking bieden voor ict vraagstukken en oplossingen kunnen bieden in elk segment van de uiteenlopende sectoren. Voorbeelden van wereldwijd operende it consulting bedrijven zijn onder meer:

• Oracle Financial Services Software

• Capgemini

• Logica

• Titan Corporation

• KPMG

• Ernst & Young

Copyright © www.business-spectrum.com. All Rights Reserved.
| Site Index Add Bookmark