Meer Weten
 
  Partners
 
 
  Aanbevolen Sites

Juridische consultancy

Complexe wet- en regelgeving is altijd aan verandering onderhevig en kan van invloed zijn op de bedrijfsvoering en op het beleid van organisaties en bedrijven in verschillende sectoren. In dat opzicht kunnen juridische consultants een belangrijke rol vervullen bij vraagstukken en problemen. Een juridische consultant kan worden ingeschakeld bij het opstarten van een bedrijf of organisatie, maar kan ook worden ingezet voor bedrijven, die te maken krijgen met veranderingen en die onvoldoende juridische kennis in huis hebben om de gevolgen ervan binnen het wettelijk kader te overzien.


Wat is juridische consultancy?

Juridische consultancy kan omschreven worden als het verlenen van diensten in de vorm van het geven van gericht juridisch advies bij vraagstukken en trajecten waarbij kwaliteitsverbetering voorop staat. De dienstverlening van juridische advies bureaus is er tevens op gericht om implementatie op een zorgvuldige wijze te laten verlopen, waarbij er rekening wordt gehouden met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Er kan op het gebied van juridische bedrijfs consultancy wel een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende sectoren, waarbinnen juridische consultants een eigen expertise hebben.

Een specialisme kan bijvoorbeeld bestaan uit kennis en ervaring binnen het segment huurrecht, arbeidsrecht of bestuursrecht. Bij de inschakeling van een juridische consultant kan daarmee dan ook rekening worden gehouden.

Het belang van juridisch advies

Bedrijven en organisaties kunnen op allerlei terreinen in aanraking komen met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en in dat opzicht dan ook gebruik maken van de expertise van een juridisch advies bureau. Het in dienst hebben van personeel, waarbij er een verandertraject zal worden opgesteld, zal bijvoorbeeld ook juridische gevolgen kunnen hebben voor de rechtspositieregeling en voor de arbeidsovereenkomsten. Ook het inzichtelijk maken van wet- en regelgeving voor het bedrijf of organisatie valt onder het brede gebied van juridische consultancy net als dat er juridische hulp kan worden gegeven bij het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.


Juridische consultancy bedrijven

Juridische consultancy bedrijven kunnen alleen gericht zijn op het geven van advies, maar er zijn ook grotere bedrijven, die daarnaast gerechtelijke bijstand kunnen verlenen tijdens procedures. Op het terrein van juridische consultancy zijn er nationale en internationale bedrijven werkzaam zoals:

• Keijser Consultancy

• Allen & Overy

• Macfarlanes

• Slaugther & May

• Latham & Watkins

• Royal Haskoning Legal Consultancy

Copyright © www.business-spectrum.com. All Rights Reserved.
| Site Index Add Bookmark